Riktlinjer vid anestesi vid neuromuskulära sjukdomar - SFAI & SNEMA 2022


1 Dystrofia Myotonika

2 Duchenne och Beckers Muskeldystrofi

3 Emery Dreifuss muskeldystrofi

4 Facioskapulohumeral muskeldystrofi

5 LimbGirdle muskeldystrofi

6 Sammanfattning skelettmuskulaturens jonkanalsjukdomar

7 Andersen Tawil syndrom

8 Paramyotonia congenita Hyperkalemisk Periodisk paralys

9 Hypokalemisk Periodisk Paralys

10 Myotonia Kongenita

COVID-19


Info till patienter med NM sjukdom på Karolinska

World Muscle Society rekommendationer till patienter med neuromuskulär sjukdom

Råd vid neuromuskulär sjukdom - patientinfo

Guide for management - MG & LEMS

Neuromuskulära patienter: Immunosuppressiv behandling under covid-19 utbrottet

Hereditära Myopatier


Dystrofia Myotonica

Duchenne Muskeldystrofi

Spinal Muskelatrofi


NT rådets yttrande om Evrysdi, Spinraza och Zolgensma vid SMA
(senast uppdaterad februari 2022)

Praktisk information inför behandlingsstart med Spinraza (nusinersen)

Uppdaterad rekommendation för SPINRAZA vid SMA 2022-02-16

Oförändrad rekommendation om läkemedel vid SMA 2019-07-03

ATTRv-amyloidos (hATTR amyloidos, FAP, Skelleftesjukan)


NT rådets yttrande om Tegsedi (inotersen) och Onpattro (patisiran) vid hATTR amyloidos (ATTRv-amyloidos), Sept, 2021, översyn jan 2022

NT rådets rekom om Vyndaqel 61 mg–vid transtyretin-amyloidos med kardiomyopati, Sept, 2021"

Inflammatorisk Polyneuropati


Behandling av GBS (Janusinfo)

CIDP konsensus SNEMA - Diagnostik och behandling

CIDP konsensus - översikt

CIDP - Diagnos och Behandling (Internetmedicin)

MMN - Diagnos och Behandling (Internetmedicin)

Neuromuskulära transmissionsrubbningar


Myastenia Gravis- Nationellt konsensus 2020

MG Diagnos och Behandling (Internetmedicin)

MG Specialtillstånd (Internetmedicin)

Human Immunoglobulin


NPO Nervsystemet: Neuroimmunologiska indikationer för human intravenös immunoglobulin (IVIG) vid IVIG-brist

Kalkylator för idealvikt vid IVIg-dosering av överviktiga personer

SkattningsskalorMyastenia Gravis

KvMG score

MG composite Skala

MG ADL och QoL

MGFA

Inflammatorisk Polyneuropati

INCAT skalan

RODS skalan för CIDP

RODS skalan för MMN

GBS Disability skalan

hATTv Amyloidos (FAP)

Kumamotoskalan

Fintrådsneuropati

SFN-SIQ

SFN-RODS

Övriga skattningsskalor

NIS-LL

ALS-FRS skalan

Övriga dokument


Vårdprogram för polyneuropati från Karolinska

Översikt över Inflammatoriska Neuropatier i Läkartidningen 2012

Polyneuropati - riktlinjer för utredning och remittering

Kontakt: webmaster@snema.se

Sidan uppdaterad: 2022-10-08

Svenska Neromuskulära Arbetsgruppen 2022

Bli medlem!

Sidan är producerat av Hjärntanken